Deprecated: Het argument $control_id is verouderd sinds versie 3.5.0! in /home/customer/www/denumu.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is sinds versie 3.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan elementor/widgets/register. in /home/customer/www/denumu.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758
Privacy - DENUMU | Handcrafted wooden products

Privacybeleid

Ontdek ons privacybeleid

Wie we zijn

Het adres van onze website is: https://denumu.com.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij ze verzamelen

Privacy Policy zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Door deze website en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbescherming

Wij beloven de volgende beginselen inzake gegevensbescherming na te leven:

  • *Verwerking is wettig, eerlijk, transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben rechtmatige gronden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij Persoonsgegevens verwerken. Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over de verwerking. *Processing is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.
  • *Verwerking wordt gedaan met minimale gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonsgegevens die voor een bepaald doel nodig zijn.
  • *De verwerking is beperkt met een tijdsperiode. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
  • *We zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te garanderen.
  • *We zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Rechten van de gebruikers

De gebruikers hebben de volgende rechten:

Recht op informatie – d.w.z. dat u het recht hebt te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, van waar ze worden verkregen en waarom en door wie ze worden verwerkt.

Recht op toegang – dit betekent dat u recht heeft op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen.

Recht op rectificatie – dit betekent dat u het recht hebt om rectificatie of wissing te vragen van uw Persoonsgegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Recht op wissen – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen dat uw Persoonsgegevens uit onze bestanden worden gewist.

*Recht op beperking van de verwerking – dat wil zeggen dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.

* Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering; en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer de profilering rechtsgevolgen heeft die u betreffen of in aanzienlijke mate treffen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verkrijgen of, indien mogelijk, in de vorm van een rechtstreekse overdracht van de ene Verwerker naar de andere.

Recht om een klacht in te dienen – indien wij uw verzoek in het kader van het recht op toegang weigeren, zullen wij u de reden daarvoor meedelen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.

*Het recht op hulp van een toezichthoudende autoriteit – dit betekent dat u het recht heeft om de hulp van een toezichthoudende autoriteit in te roepen en het recht heeft op andere rechtsmiddelen, zoals het eisen van schadevergoeding.

Recht om toestemming in te trekken – U hebt het recht om een gegeven toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken.

Gegevens die we verzamelen

Informatie die u ons heeft verstrekt

Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, huisadres enz. zijn – hoofdzakelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantenervaring met ons te verbeteren. Wij slaan de informatie op die u ons verstrekt om u in staat te stellen commentaar te geven of andere activiteiten uit te voeren op de website. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld

Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld uw winkelwagengegevens, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (als die er is) enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantenervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

Informatie van onze partners

Wij verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u hen rechtstreeks hebt verstrekt, ofwel informatie die zij over u hebben verzameld op andere wettelijke gronden. Zie de lijst van onze partners hier.

Voor het publiek beschikbare informatie

Wij kunnen informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

onze dienst aan u te verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld de registratie van uw account; het verstrekken van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; het op uw verzoek verstrekken van promotieartikelen en het met u communiceren in verband met die producten en diensten; het communiceren en interageren met u; en het u op de hoogte brengen van wijzigingen aan diensten.

* uw klantenervaring te verbeteren;

* een verplichting krachtens de wet of een contract nakomen;

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw Toestemming.

Op grond van het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

*om je te identificeren;

*om u een dienst te verlenen of u een product toe te zenden/aan te bieden;

*om te communiceren voor verkoop of facturatie;

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

* om u gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);

* ons klantenbestand (aankoopgedrag en -geschiedenis) te beheren en te analyseren om de kwaliteit, de verscheidenheid en de beschikbaarheid van aangeboden/verleende producten/diensten te verbeteren;

om vragenlijsten af te nemen over klanttevredenheid;

Zolang u ons niet anders hebt meegedeeld, beschouwen wij het als ons rechtmatig belang u producten/diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met of gelijk zijn aan uw aankoopgeschiedenis/browsinggedrag.

Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

* om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);

*voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd;

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gebruiken uw Persoonsgegevens voor mogelijkheden die de wet biedt. Wij behouden ons het recht voor de verzamelde persoonsgegevens te anonimiseren en deze gegevens te gebruiken. Wij zullen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid alleen gebruiken wanneer zij geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere uit de wet voortvloeiende verplichtingen, maar niet langer dan 1 maand na uw bestelling.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor bijkomende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Om dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

*het verband tussen doeleinden, context en aard van de Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;

*de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden en

* er zouden passende waarborgen voor de verwerking zijn.

Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele verdere Verwerkingen en doeleinden.

Wie heeft nog meer toegang tot uw Persoonsgegevens

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Onze verwerkingspartners: wordpress

Verbonden derde partijen: googleanalytics

Wij werken alleen met Verwerkingspartners die in staat zijn om een passend beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens te waarborgen. Wij maken uw Persoonsgegevens bekend aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden indien u daarmee hebt ingestemd of indien er andere wettelijke gronden voor zijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw Persoonsgegevens veilig te houden. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). Wij maken gebruik van anonimisering en pseudonimisering waar dat passend is. Wij controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel wij ons best doen, kunnen wij de veiligheid van informatie niet garanderen. Wij beloven echter de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van inbreuken op de gegevens. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen in het gedrang komen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan mochten er zich toch inbreuken voordoen.

Cookies

Cookies en/of soortgelijke technologieën worden gebruikt om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en om informatie over onze klanten te verzamelen. Dit alles om de ervaring van de klanten te personaliseren en te verbeteren.

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze koekjes blijven een jaar goed.

Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde functies belemmeren.

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten en/of te volgen. Google heeft zijn eigen Privacybeleid dat u kunt bekijken (https://support.google.com/analytics/answer/6004245). Als u deze functie van Google Analytics wilt uitschakelen, bezoek dan de Google Analytics opt-out pagina (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Contact informatie

Nele Coeck: design@denumu.com

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.

Laatste wijzigingen zijn aangebracht op 27/04/2019.

Pregúntame
1
¡Hola!

Gracias para visitar mí pagina web! Si tienes una pregunta para mi, no dudas en contactarme.

Un saludo
Nele